המבוטח שנסע לאחור שיקר – משמעויות הכיסוי הביטוחי / מאת עו"ד ג'ון גבע

המבוטח שנסע לאחור שיקר – משמעויות הכיסוי הביטוחי / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט קבע, כי עדות הנתבע במעמד הדיון לא הייתה עקבית ואמינה, שכן עדותו הייתה שונה ממה שמסר סמוך לאחר קרות התאונה

רוצים להמשיך לקרוא?