המבטחת הצליחה להוכיח שהמבוטח ידע כי רישיונו נשלל ולכן אינו זכאי לתגמולי ביטוח / מאת ג'ון גבע

המבטחת הצליחה להוכיח שהמבוטח ידע כי רישיונו נשלל ולכן אינו זכאי לתגמולי ביטוח / מאת ג'ון גבע

מנורה מבטחים טענה כי התובע צבר נקודות לחובתו בשיטת הניקוד, ולכן רישיון הנהיגה שלו הותלה. חברת הביטוח הציגה הוכחות על כך ששלחה 3 מכתבים למבוטח על התליית רישיונו

רוצים להמשיך לקרוא?