המבטחת לא הוכיחה את ייקור הפרמיה ועל כן חייבת בפיצוי מלא / עו״ד ג׳ון גבע

המבטחת לא הוכיחה את ייקור הפרמיה ועל כן חייבת בפיצוי מלא / עו״ד ג׳ון גבע

חברת הביטוח לא הגישה כל תצהיר של חתם לעניין הפרמיות או הייקור בפרמיה, הלכת פיקאלי בעליון חלה גם במקרה של ותק נהיגה ולא רק במקרה של גיל הנהג

רוצים להמשיך לקרוא?