המבטחת לא הראתה כי התקיים חריג תרמית מצד המבוטח ועל כן חויבה לשלם

המבטחת לא הראתה כי התקיים חריג תרמית מצד המבוטח ועל כן חויבה לשלם

המבטחת טענה כי התובע הכשיל את בירור החבות ולא עמד בתנאי סעיף 24 לחוק חוזה הביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה