המבטחת עמדה בנטל השכנוע להוכחת סייג לכיסוי ביטוחי – נהיגה תחת השפעת סם מסוכן / מאת ג'ון גבע

המבטחת עמדה בנטל השכנוע להוכחת סייג לכיסוי ביטוחי – נהיגה תחת השפעת סם מסוכן / מאת ג'ון גבע

הנהג הורשע במסגרת פסק דין פלילי בכל העבירות שיוחסו לו בכתב האישום, כמו גם בעבירה של נהיגה בשכרות ונהיגה תחת השפעת סמים מסוכנים, אשר חוסה תחת הגדרת "נהיגה בשכרות", וזאת על בסיס סירובו לתת דגימת דם לצורך שלילת היותו נתון להשפעת סמים

רוצים להמשיך לקרוא?