המחוזי אישר ייצוגית נגד כלל ביטוח בטענה לאי עדכון ביטוח חיים במשכנתה לאחר פירעון חלקי / מאת עו"ד ג'ון גבע

המחוזי אישר ייצוגית נגד כלל ביטוח בטענה לאי עדכון ביטוח חיים במשכנתה לאחר פירעון חלקי / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט ציין, כי חברת הביטוח הייתה חייבת לנהוג בהגינות עם לקוחותיה וברגע שפרעו חלק מהמשכנתה, החברה הייתה צריכה ליידע אותם על האפשרות להקטין את סכום הביטוח בהתאם ולצמצם את הוצאותיהם

רוצים להמשיך לקרוא?