המחוזי דחה בקשה לאישור ייצוגית בגין גביית פרמיות החורגות מהפרמיות המאושרות על ידי הפיקוח

המחוזי דחה בקשה לאישור ייצוגית בגין גביית פרמיות החורגות מהפרמיות המאושרות על ידי הפיקוח

נקבע כי התובע לא הניח תשתית ראייתית בדבר מדיניות מפרה מצד המשיבה, ולכל היותר מדובר בטעות נקודתית

רוצים להמשיך לקרוא?