המחוזי: כדי לקבוע את מועד תחילת מרוץ ההתיישנות, הפוליסה חייבת להיות מונחת  בפני בית המשפט  / מאת עו"ד ג'ון גבע

המחוזי: כדי לקבוע את מועד תחילת מרוץ ההתיישנות, הפוליסה חייבת להיות מונחת בפני בית המשפט / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט ציין כי לאחר תיקון 31 לחוק, כאשר מבטחת מעלה בפני בית המשפט טענת התיישנות לגבי נכות שנגרמה ממחלה או מתאונה, בוחן בית המשפט קודם כל את נוסח הפוליסה

רוצים להמשיך לקרוא?