המחוזי: כיצד יגיב בית המשפט כאשר התובע-המבוטח הציג מצגי שווא בדבר נזקי הגוף שנגרמו לו?

המחוזי: כיצד יגיב בית המשפט כאשר התובע-המבוטח הציג מצגי שווא בדבר נזקי הגוף שנגרמו לו?

האם יש מקום ל"הענישו" על הניסיון להטעיית בית המשפט?

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה