המחוזי: מכירת רכב ללא תיקון לאחר תאונה לא גורם לאובדן זכות תביעה לפיצויים

המחוזי: מכירת רכב ללא תיקון לאחר תאונה לא גורם לאובדן זכות תביעה לפיצויים

זאת, הואיל ועילת התביעה של המערער התגבשה במועד אירוע התאונה, ובמועד זה הוא היה זכאי לקבל את הפיצוי בגין עלות התיקונים שנגרמו לקטנועים

רוצים להמשיך לקרוא?