המחוזי: על המבטחת להחזיר את המצב לקדמותו ולא יותר / מאת עו"ד ג'ון גבע

המחוזי: על המבטחת להחזיר את המצב לקדמותו ולא יותר / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט מינה מומחה בתחום האיטום כדי שיחווה את דעתו באשר לסוג האיטום שהיה קיים בבית לפני התרחשות הנזק, ויחווה דעתו בשאלת הגורם לחדירת המים לדירה וכן בעלויות שיקום האיטום הקיים ואיזה חלק מתוך אותם עלויות מספיק להשבת המצב לקדמותו

רוצים להמשיך לקרוא?