המחוזי קיבל את הערעור וקבע כי לא הוכחה כוונת מרמה

המחוזי קיבל את הערעור וקבע כי לא הוכחה כוונת מרמה

חברת הביטוח טענה, כי לא התרחש כל מקרה ביטוח המצדיק חיובה על פי הפוליסה וכי המערער מסר לה פרטים כוזבים. נקבע כי הפטור מאחריות יגיע רק לאחר שהחברה תוכיח כי ידו של המערער או מי מטעמו הייתה במעל

רוצים להמשיך לקרוא?