המחוזי קיבל ערעור על פסק דין שניתן לפי מתווה פשרה של בית משפט השלום

המחוזי קיבל ערעור על פסק דין שניתן לפי מתווה פשרה של בית משפט השלום

הצדדים הסמיכו את בית משפט השלום ליתן פסק דין על דרך הפשרה וללא נימוקים. המחוזי: הלכה משכבר הינה כי ערכאת הערעור לא תתערב בפסק דין שניתן לפי סעיף 79 א', אלא באותם מקרים נדירים העולים כדי חריגה קיצונית ביותר מגבולות הסבירות במסקנות

רוצים להמשיך לקרוא?