המחוזי: שלילת כיסוי ביטוח ימי בשל פקיעת רישיון שיט

המחוזי: שלילת כיסוי ביטוח ימי בשל פקיעת רישיון שיט

בית המשפט: לפי דוקטרינת הציפיות הסבירות של המבוטח, בהתאם להלכת פיקאלי, לא יישללו מהמבוטח תגמולים שציפה לקבל בעת שכרת את חוזה הביטוח. עם זאת, אין לחייב את המבטחת בגין כיסוי שלא הובטח ונמצא מעבר לציפיותיו של המבוטח

רוצים להמשיך לקרוא?