המערער זכאי לתשלומים ששילם בשתי תביעות אחרות בהן המבטחת מיאנה לייצגו משום שנפלה טעות סופר בפוליסה

המערער זכאי לתשלומים ששילם בשתי תביעות אחרות בהן המבטחת מיאנה לייצגו משום שנפלה טעות סופר בפוליסה

נקבע, כי על פי סעיף 33 לחוק חוזה הביטוח, הסוכן הוא שלוחה של חברת הביטוח וכל טעות שלו יש לראות את החברה כאחראית לה

רוצים להמשיך לקרוא?