הנהג לא עמד בתנאי הגיל בפוליסה אך יקבל תגמולים יחסיים בהתאם להלכת פיקאלי

הנהג לא עמד בתנאי הגיל בפוליסה אך יקבל תגמולים יחסיים בהתאם להלכת פיקאלי

התברר כי השאלה תלויה ועומדת בפני הרכב בית המשפט העליון, לכן הוחלט בהסכמת הצדדים כי ההליך יעוכב עד שתיקבע ההלכה בנושא

רוצים להמשיך לקרוא?