הנתבע ידע על כך שרישיונו נפסל ולכן אין לו כיסוי ביטוחי / מאת עו"ד ג'ון גבע

הנתבע ידע על כך שרישיונו נפסל ולכן אין לו כיסוי ביטוחי / מאת עו"ד ג'ון גבע

המחלוקת שעמדה להכרעה בפני בית המשפט היא בין הנתבע לבין המבטחת שלו, בשאלת הכיסוי הביטוחי וידיעתו של הנתבע על היעדר רישיון בתוקף

רוצים להמשיך לקרוא?