הנתבע פעל שלא בתום לב אך ללא כוונת מרמה ולכן יקבל תגמולי ביטוח מופחתים / מאת עו"ד ג'ון גבע

הנתבע פעל שלא בתום לב אך ללא כוונת מרמה ולכן יקבל תגמולי ביטוח מופחתים / מאת עו"ד ג'ון גבע

הסוגיה בה בית המשפט נדרש להכריע היא בשאלת זהות הנהג ברכב המבוטח ובשאלת תחולת הכיסוי הביטוחי

רוצים להמשיך לקרוא?