העירייה לא נקטה אמצעי זהירות מספיקים ולכן חייבת בפיצוי / מאת עו"ד ג'ון גבע

העירייה לא נקטה אמצעי זהירות מספיקים ולכן חייבת בפיצוי / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט בחן האם העירייה, על סמך המשאבים הקיימים לה, השתדלה באופן סביר לעמוד בחובתה לעניין ניקוז הרחובות

רוצים להמשיך לקרוא?