העליון: מהי חובת ההנמקה של חברות הביטוח במסגרת מכתבי דחייה? / מאת עו"ד ג'ון גבע

העליון: מהי חובת ההנמקה של חברות הביטוח במסגרת מכתבי דחייה? / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט: אין לצפות כי לצורך הכנת מכתב הדחייה המבטחת תשקיע משאבים הדומים לאלו שהיו מושקעים בהתגוננות מפני תביעה, ואין לאפשר שחובת ההנמקה תשמש ככלי בידי המבוטחים כדי לכבול את ידיה של המבטחת בהליך המשפטי

רוצים להמשיך לקרוא?