העליון קבע: אופניים חשמליים אינם בגדר "רכב מנועי" כהגדרתו בחוק הפיצויים

העליון קבע: אופניים חשמליים אינם בגדר "רכב מנועי" כהגדרתו בחוק הפיצויים

בית המשפט העליון ציין, כי הגדרת אופניים כ"רכב מנועי" והחלת חובת ביטוח עליהם מעלה קשיים רבים ובעלת השלכות משמעותיות על שוק התחבורה והביטוח. ככל הנראה, הפרמיה בגין הביטוח לא תהא בהלימה ביחס לעלות האופניים ובדומה לשוק האופנועים, עלולה להיווצר תופעה של תת-ביטוח. בדעת מיעוט קבעה השופטת ברק-ארז, כי אופניים חשמליים עונים להגדרת "רכב מנועי" לפי חוק הפיצויים, אך במישור המדיניות ייתכן שקיימים טעמים להחרגה

רוצים להמשיך לקרוא?