הפרת תנאי ותק נהיגה בפוליסה היא בגדר החמרה בסיכון / מאת עו"ד ג'ון גבע

הפרת תנאי ותק נהיגה בפוליסה היא בגדר החמרה בסיכון / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט קבע, כי נהיגתו של הנתבע בניגוד לסייג ותק הנהיגה אינה פוטרת את חברת הביטוח מתשלום תגמולי ביטוח, אך מאפשרת לה להחיל את עיקרון הביצוע היחסי

רוצים להמשיך לקרוא?