הקבלן ידע כי רכש פוליסה שאינה מכסה אחריות מקצועית ולכן נדחתה הודעת צד ג' ששלח למבטחת ולסוכן

הקבלן ידע כי רכש פוליסה שאינה מכסה אחריות מקצועית ולכן נדחתה הודעת צד ג' ששלח למבטחת ולסוכן

בית המשפט לא השתכנע שהקבלן לא היו ער לשוני בין הפוליסות שנרכשו מחברת הביטוח והיטב היה ידוע לקבלן, ולו גם לפי גובה הפרמיה הנמוכה, כי הכיסוי שונה מפוליסה קודמת שעשה, ואינה מכסה אחריות מקצועית

רוצים להמשיך לקרוא?