התובעים "ניסו את מזלם" בהגשת התביעה

התובעים "ניסו את מזלם" בהגשת התביעה

בית המשפט ציין, כי התובעים פעלו באופן שעורר חוסר נוחות, שכן תחילה ניסו לקבל תגמולי ביטוח ממבטח אחר. רק בחלוף 14 חודשים מאירוע הנזק, ומכיוון שהמבטח האחר דחה את התביעה לתשלום תגמולי ביטוח, פנו התובעים אל הנתבעת

רוצים להמשיך לקרוא?