התובע לא הספיק לצאת מהרכב ולכן יש לראות בו כמשתמש ברכבו בעת תאונה / מאת ג'ון גבע

התובע לא הספיק לצאת מהרכב ולכן יש לראות בו כמשתמש ברכבו בעת תאונה / מאת ג'ון גבע

בית המשפט: מעדותו של התובע עלה, כי הוא נפגע בתוך הרכב זמן קצר ביותר לאחר עצירתו במקום החנייה המיועד, בטרם הספיק לפתוח את הדלת על מנת לצאת מרכבו, לא הוכח ואף לא נטען על ידי הנתבעת כי התובע התכוון להישאר ברכב זמן מה

רוצים להמשיך לקרוא?