התובע לא עמד בנטל שהוטל עליו להוכחת הקשר סיבתי בין התאונה לניתוח / מאת עו"ד ג'ון גבע

התובע לא עמד בנטל שהוטל עליו להוכחת הקשר סיבתי בין התאונה לניתוח / מאת עו"ד ג'ון גבע

הנתבעת טענה, כי התובע לא הוכיח כי עבר אירוע של "תאונה" כהגדרתה בפוליסה, וכי גם אם התובע החליק כטענתו, לא הוכח קשר סיבתי בין האירוע לבין הצורך בניתוח

רוצים להמשיך לקרוא?