התייבשות אינה בגדר "תאונה" לפי תנאי הפוליסה / מאת עו"ד ג'ון גבע

התייבשות אינה בגדר "תאונה" לפי תנאי הפוליסה / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט קבע כי יש לבחון האם האירוע שהתרחש הוא בגדר אירוע תאונתי בהתאם להגדרת המונח בפוליסה, כלומר, על התובעת היה להוכיח כי הנפגעת נזקקה לחילוץ בעקבות אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, גורם להיזק גופני

רוצים להמשיך לקרוא?