התליית רישיון הנהיגה של הנהג אינה שוללת את הכיסוי הביטוחי

התליית רישיון הנהיגה של הנהג אינה שוללת את הכיסוי הביטוחי

הנטל על המבטחת להוכיח, כי התאונה אירעה לאחר שדבר התליית רישיון הנהיגה הובא למודעותו של הנתבע

רוצים להמשיך לקרוא?