התנהגות רשלנית של מבוטח אינה שוללת את הכיסוי הביטוחי / מאת עו"ד ג'ון גבע

התנהגות רשלנית של מבוטח אינה שוללת את הכיסוי הביטוחי / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט קבע, כי במקרה הנדון, התוצאה שהתקיימה בפועל לא הייתה הכרחית בנסיבות המקרה ולא הייתה ידועה מראש. לא הוכח כי התאונה נגרמה בשל שימוש באלכוהול

רוצים להמשיך לקרוא?