התקבלה טענת איילון למרמה בביטוח עקב סתירות רבות בגרסאות נציגי התובעת / מאת עו"ד ג'ון גבע

התקבלה טענת איילון למרמה בביטוח עקב סתירות רבות בגרסאות נציגי התובעת / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט קבע כי הנתבעת הרימה את נטל ההוכחה והצליחה להטות את מאזן ההסתברות לכיוון המסקנה שמדובר במרמה

רוצים להמשיך לקרוא?