התקבלה טענת מנורה מבטחים כי אין כיסוי ביטוחי שכן המבוטח לא הציג אישור מיגון והפוליסה לא תקפה

התקבלה טענת מנורה מבטחים כי אין כיסוי ביטוחי שכן המבוטח לא הציג אישור מיגון והפוליסה לא תקפה

לאחר שמיעת העדויות ובחינת הראיות קבע בית המשפט, כי אין מחלוקת בנוגע לעובדה שהתאונה אירעה יומיים לפני הנפקת הפוליסה וכי בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח, אין תוקף לביטוח רטרואקטיבית

רוצים להמשיך לקרוא?