התקבלה תביעת שיבוב נגד חברת החשמל

התקבלה תביעת שיבוב נגד חברת החשמל

הסוגייה בה בית המשפט צריך היה להכריע היא בשאלת מקורה המדויק של האש והסיבה לפרוץ השריפה – האם במתקני הצרכנים הפרטיים או במתקני חברת חשמל

רוצים להמשיך לקרוא?