התקבלה תביעת שיבוב על ידי חברת ביטוח שאיננה בעלת רישיון לעסוק בביטוח בישראל

התקבלה תביעת שיבוב על ידי חברת ביטוח שאיננה בעלת רישיון לעסוק בביטוח בישראל

הנתבעים טענו, כי יש להחיל את הלכת בית המשפט העליון, לפיה נקבע כי מבטחת שאינה בעלת רישיון לעסוק בעסקי ביטוח בישראל, לא יכולה לתבוע תביעת שיבוב בישראל, שכן ההלכה שקבעה אינה מותנית במקום האירוע ובכל מקרה מבטח זר אינו רשאי לתבוע תביעת שיבוב בישראל

רוצים להמשיך לקרוא?