זהות הנהג בעת קרות התאונה לא הוכחה ועל כן, התביעה נדחתה / עו"ד ג'ון גבע

זהות הנהג בעת קרות התאונה לא הוכחה ועל כן, התביעה נדחתה / עו"ד ג'ון גבע

אם המבוטחת הייתה אומרת אמת, היה מקום להחיל את הלכת פיקאלי ולא לשלול כיסוי ביטוחי

רוצים להמשיך לקרוא?