זכות קיזוז חוב מכספי פוליסה

זכות קיזוז חוב מכספי פוליסה

הסכמתו של עמית לשעבוד זכויותיו בקופת גמל לטובת מבטח שהוא משקיע מוסדי, מקימה למבטח זכות קיזוז מכספים הצבורים לעמית כנגד יתרת ההלוואה

רוצים להמשיך לקרוא?