חברת ביטוח שביטחה רכב ששקע במי גשמים זכתה בתביעה נגד העירייה שלא חסמה את המעבר המוצף

חברת ביטוח שביטחה רכב ששקע במי גשמים זכתה בתביעה נגד העירייה שלא חסמה את המעבר המוצף

בית המשפט קבע, כי האמצעים בהם נקטה הנתבעת – הצבת שלט אזהרה ומד מים – אין בהם די ואינם פוטרים אותה מכל אחריות

רוצים להמשיך לקרוא?