חברת הביטוח לא כיסתה את התאונה בהיעדר רישיון תקף מצד הנהג ברכב הפוגע

חברת הביטוח לא כיסתה את התאונה בהיעדר רישיון תקף מצד הנהג ברכב הפוגע

חברת הביטוח הנתבעת הציגה תעודת עובד ציבור, ממנה עלה שהנתבע לא החזיק ברישיון בתוקף במועד התאונה והראיה לא נסתרה

רוצים להמשיך לקרוא?