חברת השכרה לא יכולה לטעון למרמה לפי חוק חוזה הביטוח / מאת עו"ד ג'ון גבע

חברת השכרה לא יכולה לטעון למרמה לפי חוק חוזה הביטוח / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט ציין, כי המגמה הרווחת בפסיקה היא שיש לראות בחברות ההשכרה "מעין מבטחות" ולהכיר באחריותן לנזקי צד ג'

רוצים להמשיך לקרוא?