חובת הגילוי של חברת הביטוח בביטוחי משכנתה

חובת הגילוי של חברת הביטוח בביטוחי משכנתה

בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי בהיעדר הוכחה לכך שמנורה עודכנה בשינויים שערכו הלווים בהלוואות שנטלו מהבנק לאחר שנרכשה פוליסת הביטוח, ומאחר שחברת הביטוח שילמה את כל סכום הביטוח נכון למועד פטירת המנוח, אין עילת תביעה

רוצים להמשיך לקרוא?