חיוב חברת החשמל בפיצוי בגין נזקים שנגרמו בשל שריפה / מאת עו"ד ג'ון גבע

חיוב חברת החשמל בפיצוי בגין נזקים שנגרמו בשל שריפה / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט צריך היה להכריע בשאלה האם חברת הביטוח עמדה בנטל שהוטל עליה להוכחת תביעתה, חברת החשמל תערער על ההחלטה

רוצים להמשיך לקרוא?