טענת המרמה לפי חוק חוזה הביטוח אינה חלה בתביעה המוגשת מכוח חוק הפלת"ד / מאת עו"ד ג'ון גבע

טענת המרמה לפי חוק חוזה הביטוח אינה חלה בתביעה המוגשת מכוח חוק הפלת"ד / מאת עו"ד ג'ון גבע

על פי בית המשפט, מפאת אופיו הסוציאלי של החוק, אין מקום לקרוא לתוכו בדרך של חקיקה שיפוטית, שלילת זכאות לפיצויים ממי שנפגע בתאונת דרכים באמצעות החלה של סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח  

רוצים להמשיך לקרוא?