יישום הנחיית הפיקוח על הביטוח בדבר חובת ההנמקה הנדרשת במכתב דחייה / מאת עו"ד ג'ון גבע

יישום הנחיית הפיקוח על הביטוח בדבר חובת ההנמקה הנדרשת במכתב דחייה / מאת עו"ד ג'ון גבע

כדי לעמוד בחובת ההנמקה, נדרש המבטח להציג באופן תמציתי אך ברור, את הטעמים לסירובו לתשלום תגמולים, אולם אין להטיל עליו חובה לטעון במכתב הדחייה את כל הטענות אותם הוא עשוי להעלות במסגרת הגנתו מפני תביעה אפשרית

רוצים להמשיך לקרוא?