ירידת ערך – האם חברת הביטוח צריכה לפצות? / מאת עו״ד ג׳ון גבע

ירידת ערך – האם חברת הביטוח צריכה לפצות? / מאת עו״ד ג׳ון גבע

בית המשפט קבע בין השאר, כי על חברת הביטוח ליידע את התובע-מבוטח לא רק באשר לאפשרות הגשת חוות הדעת הנגדית, אלא גם באשר למועד שעליו לעשות זאת

רוצים להמשיך לקרוא?