כוונת מרמה של מבוטחת דוחה את הלכת פיקאלי / מאת עו"ד ג'ון גבע

כוונת מרמה של מבוטחת דוחה את הלכת פיקאלי / מאת עו"ד ג'ון גבע

התובעת טענה כי גם אם לא נהגה ברכב, עדיין קיים לה כיסוי ביטוחי וזאת בהתאם להלכת פיקאלי. בית המשפט ציין, כי בעניין פיקאלי נקבע שניתן להקנות למבוטח זכות לתגמולי ביטוח מופחתים ובלבד שלא נמנע "בכוונת מרמה" מליידע את המבטח על הפרת ההגבלה

רוצים להמשיך לקרוא?