כספי קופת גמל יחולקו בהתאם לצוואה ולא לפי ההוראות שהותיר המנוח בקופה לפיהן המוטבת היא גרושתו

כספי קופת גמל יחולקו בהתאם לצוואה ולא לפי ההוראות שהותיר המנוח בקופה לפיהן המוטבת היא גרושתו

בית הדין לעבודה בקביעה חריגה. בית הדין קבע, כי אין הלכה חד משמעית בשאלה האם הוראות צוואה גוברות על הרישום בקופה, לנוכח מחלוקות שנתגלעו בנושא בעבר בין שופטי בית המשפט העליון

רוצים להמשיך לקרוא?