לא ציין את בנו כנהג עיקרי ברכב המבוטח אך יקבל תגמולי ביטוח מופחתים / מאת עו"ד ג'ון גבע

לא ציין את בנו כנהג עיקרי ברכב המבוטח אך יקבל תגמולי ביטוח מופחתים / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט הדגיש כי התשובה לשאלה "מי הנהג העיקרי ברכב המבוטח", מנקודת מבטו של התובע, ערב כריתת החוזה, יכולה הייתה להיות גם הוא עצמו וגם בנו

רוצים להמשיך לקרוא?