ללא ידיעת נהג בפועל על פסילת רישיונו – הכיסוי הביטוחי לא נשלל והוא לא פסול מלנהוג

ללא ידיעת נהג בפועל על פסילת רישיונו – הכיסוי הביטוחי לא נשלל והוא לא פסול מלנהוג

אין מחלוקת בין הצדדים, כי האחריות לתאונה נופלת בחלקו של נהג רכב הנתבעות, אך הסוגייה המרכזית העומדת בפני בית המשפט היא בשאלת מודעותו בפועל של נהג רכב הנתבעת בעניין ההתליה של רישיון נהיגתו

רוצים להמשיך לקרוא?