מבטחת פטורה מתשלום תגמולי ביטוח למבוטח שמסר דיווח שיקרי / מאת ג'ון גבע

מבטחת פטורה מתשלום תגמולי ביטוח למבוטח שמסר דיווח שיקרי / מאת ג'ון גבע

הוגש כתב אישום בגין עבירת תעבורה כנגד בנו של הנתבע בשל אותה התאונה - דבר המעיד על כך שמי שנהג ברכב הנתבעים הוא בכלל בנו של הנתבע ולא אשתו כפי שדווח למבטחת

רוצים להמשיך לקרוא?