מהו היקפה של זכות התחלוף העומדת למבטח ועד לאן היא משתרעת?

מהו היקפה של זכות התחלוף העומדת למבטח ועד לאן היא משתרעת?

התנאים לקיומה של זכות התחלוף הם: חבות המבטח על פי הפוליסה, תשלום בפועל על ידי המבטח למבוטח בהתאם לחבות בפוליסה וחבות צד ג' לפצות את המבוטח

רוצים להמשיך לקרוא?