מהו המועד שממנו תימנה תקופת ההתיישנות?

מהו המועד שממנו תימנה תקופת ההתיישנות?

בית המשפט גם בחן האם הוצג לתובע מצג שווא על ידי הנתבעת או על ידי מי מטעמה המבטא הסכמה להארכת תקופת ההתיישנות?

רוצים להמשיך לקרוא?